Mobirise Site Builder

HẠ TẦNG CƠ SỞ

- Bảo vệ, sửa chữa chống sạt lở đê, đập.
- Bảo vệ, sửa chữa chống sạt lở tại sườn dốc.
- Bọc bảo vệ, sửa chữa mương, cống, rãnh.
- Bảo vệ chống sạt lở sông hồ.
- Bọc, bảo vệ hồ chứa, bể chứa các loại.
- Chống sạt lở tại các loại công trình 

FOLLOW US