Mobirise Web Maker

HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

- Bọc bảo vệ mương, cống, rãnh.
- Bọc, bảo vệ đường ống, cáp ngầm các loại.
- Dựng, bọc hàng rào bảo vệ.
- Sửa chữa, duy tu lề đường.
- Tạo lối đi nội bộ, lối đi tạm.
- Bảo vệ công trường nội thị.
- Bảo vệ chống sạt tạm thời tại công trình.
- Làm kho chứa , bảo vệ hàng hóa.

FOLLOW US