Mobirise

Giới thiệu 

Nhà sản xuất Concrete Canvas Ltd là đơn vị đã đưa ra công nghệ đột phá được gọi là Concrete Canvas cho phép bê tông được sử dụng theo cách hoàn toàn mới. Concrete Canvas trước đây được phát triển cho sản phẩm Concrete Canvas Shelters đã đoạt giải, một công trình nằm trong túi và chỉ cần nước và không khí khi dựng.
Concrete Canvas® là một dạng vật liệu xây dựng thế hệ mới. Sản phẩm uốn được, dạng vải dệt chứa bê tông, ninh kết khi tiếp xúc với nước tạo ra một lớp bê tông mỏng, bền vững, có khả năng chống thấm và chống cháy. Về bản chất, sản phẩm là một dạng bê tông cuộn. 
Concrete Canvas Shelters có thể nhanh chóng được triển khai thành nơi trú ẩn chỉ cần có nước và không khí khi dựng. Loại CCS25 có thể được triển khai bởi 02 người mà không cần qua đào tạo với thời gian dưới một giờ và sẵn sàng sử dụng chỉ sau 24 giờ. Về cơ bản, CCS là loại công trình được bơm bằng hơi.

FOLLOW US