Mobirise Website Builder

CCH chỉ có Cuộn lớn và không có Cuộn nhỏ.
Concrete Canvas sẵn sàng nhận đặt hàng khổ rộng theo yêu cầu.

CC Hydro

CC Hydro là sản phẩm bao phủ cải tiến mới từ nhà sản xuất Concrete Canvas Ltd. Sản phẩm là sự kết hợp của lớp vải dệt chứa bê tông với một một lớp lót màng địa kỹ thuật có khả năng chống hóa chất và độ chống thấm cao.

FOLLOW US